Cô giáo tố cáo tiêu cực nay đi kêu cứu vì đột ngột bị chuyển công tác

Cô giáo tố cáo tiêu cực nay đi kêu cứu vì đột ngột bị chuyển công tác

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Danh sách 44 cán bộ Trung ương thực hiện chính sách luân chuyển

Danh sách 44 cán bộ Trung ương thực hiện chính sách luân chuyển

Bồi dưỡng, giám sát cán bộ được điều động, luân chuyển

Bồi dưỡng, giám sát cán bộ được điều động, luân chuyển

Infographic: 44 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương giờ ra sao?

Infographic: 44 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương giờ ra sao?

Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðồng Nai

Sắp kiểm tra công tác cán bộ, chủ động ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Sắp kiểm tra công tác cán bộ, chủ động ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Thúc đẩy văn hóa đọc: Tuyên truyền đa dạng, nâng cao hành động

Thúc đẩy văn hóa đọc: Tuyên truyền đa dạng, nâng cao hành động

Hòa Bình: Lưu ý điều động, luân chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu

Hòa Bình: Lưu ý điều động, luân chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

Đức Thọ sắp xếp 28 đơn vị hành chính, giảm còn 16 xã/thị trấn

Đức Thọ sắp xếp 28 đơn vị hành chính, giảm còn 16 xã/thị trấn

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Triển khai quyết định của Thủ tướng, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Thủ tướng, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Thủ tướng, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Thủ tướng, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Đảng ủy Ban QLDA 7 học tập, triển khai các Nghị Quyết của Đảng

Đảng ủy Ban QLDA 7 học tập, triển khai các Nghị Quyết của Đảng

Triển khai quyết định của Ban Bí thư, Thủ tướng về công tác cán bộ tại Bộ Giao thông vận tải

Triển khai quyết định của Ban Bí thư, Thủ tướng về công tác cán bộ tại Bộ Giao thông vận tải

TP.HCM: Tiếp tục phân cấp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ đất đai

TP.HCM: Tiếp tục phân cấp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ đất đai

Thay đổi người tiến hành tố tụng do bị luân chuyển, điều động: Áp dụng căn cứ pháp luật nào?

Thay đổi người tiến hành tố tụng do bị luân chuyển, điều động: Áp dụng căn cứ pháp luật nào?

Quảng Ngãi ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, điều động

Quảng Ngãi ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, điều động

Sông Mã (Sơn La): Sai phạm hơn 400 triệu đồng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

Minh bạch để loại bỏ 'tham nhũng vặt'

Minh bạch để loại bỏ 'tham nhũng vặt'

Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Ủy viên UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ủy viên UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tiểu sử Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Tiểu sử Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Thông báo quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thông báo quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Anh Sơn công bố quyết định thành lập Trung tâm VH-TT&TT huyện

Anh Sơn công bố quyết định thành lập Trung tâm VH-TT&TT huyện

Ninh Thuận đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động

Ninh Thuận đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động

Những băn khoăn trong công tác thực hiện đề án trẻ hóa cán bộ lãnh đạo ở Bình Định

Những băn khoăn trong công tác thực hiện đề án trẻ hóa cán bộ lãnh đạo ở Bình Định

Chất lượng tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ trong các cơ quan Trung ương: Khâu then chốt của công tác cán bộ

Chất lượng tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ trong các cơ quan Trung ương: Khâu then chốt của công tác cán bộ

Quảng Trị: Bổ nhiệm Trưởng phòng không có quyết định tuyển dụng

Quảng Trị: Bổ nhiệm Trưởng phòng không có quyết định tuyển dụng

Đánh giá đúng để quy hoạch và bổ nhiệm đúng cán bộ

Đánh giá đúng để quy hoạch và bổ nhiệm đúng cán bộ

Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT

Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT

Con trai nguyên Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn làm Thứ trưởng Bộ GTVT

Con trai nguyên Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn làm Thứ trưởng Bộ GTVT

Cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Top 2019: Công ty Cổ phần Container Việt Nam

Top 2019: Công ty Cổ phần Container Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT

Triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn làm Thứ trưởng Bộ GTVT

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn làm Thứ trưởng Bộ GTVT

Hà Tĩnh và Hà Giang chuẩn bị có nhân sự mới

Hà Tĩnh và Hà Giang chuẩn bị có nhân sự mới

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Hà Tĩnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy mới

Ông Trần Tiến Hưng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Trần Tiến Hưng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Luân chuyển ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Luân chuyển ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Bổ nhiệm tân Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh

Bổ nhiệm tân Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh

Tăng kết nối với người dân qua mạng xã hội VCNET

Tăng kết nối với người dân qua mạng xã hội VCNET

Ủy viên UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ủy viên UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Sắp phổ biến mạng xã hội của tuyên giáo

Sắp phổ biến mạng xã hội của tuyên giáo

Ông Trần Tiến Hưng được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Trần Tiến Hưng được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Hà Tĩnh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Hà Tĩnh

Ông Trần Tiến Hưng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Trần Tiến Hưng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ủy viên UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ủy viên UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ủy viên UBKT Trung ương được chỉ định làm Phó Bí thư Hà Tĩnh

Ủy viên UBKT Trung ương được chỉ định làm Phó Bí thư Hà Tĩnh

Ủy viên Ủy ban kiểm tra TƯ làm Phó bí thư Hà Tĩnh

Ủy viên Ủy ban kiểm tra TƯ làm Phó bí thư Hà Tĩnh

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Hà Tĩnh

Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Hà Tĩnh

HLV Frank Lampard 'răn đe' dàn sao Chelsea ngay sau khi nhậm chức

HLV Frank Lampard 'răn đe' dàn sao Chelsea ngay sau khi nhậm chức

Hòa Vang (Đà Nẵng): Chủ động trong công tác tạo nguồn cán bộ

Hòa Vang (Đà Nẵng): Chủ động trong công tác tạo nguồn cán bộ

Phó ban Kinh tế Trung ương làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Phó ban Kinh tế Trung ương làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Luân chuyển ông Ngô Văn Tuấn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Luân chuyển ông Ngô Văn Tuấn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Luân chuyển đồng chí Ngô Văn Tuấn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Luân chuyển đồng chí Ngô Văn Tuấn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Cầu Giấy: 11 năm dẫn đầu TP Hà Nội về kết quả thi vào lớp 10

Cầu Giấy: 11 năm dẫn đầu TP Hà Nội về kết quả thi vào lớp 10

Hoàn thiện cơ chế xử lý tài sản bảo đảm

Hoàn thiện cơ chế xử lý tài sản bảo đảm

Diễn Châu trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ

Diễn Châu trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ

Ông Cao Huy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ

Ông Cao Huy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ

Cần tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về giao dịch bảo đảm

Cần tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về giao dịch bảo đảm

Nghệ An tinh giản được 32 phòng, ban và gần 7.000 biên chế

Nghệ An tinh giản được 32 phòng, ban và gần 7.000 biên chế

Rà soát, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy

Rà soát, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy

Ông Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền

Ông Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền

Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ

Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ

Luân chuyển cán bộ ở vị trí nhạy cảm để chống tham nhũng 'vặt'

Luân chuyển cán bộ ở vị trí nhạy cảm để chống tham nhũng 'vặt'

Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự khóa 13

Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự khóa 13

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức chạy quyền

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức chạy quyền

HLV Nguyễn Đức Thắng viết tâm thư chia tay CLB Thanh Hóa

HLV Nguyễn Đức Thắng viết tâm thư chia tay CLB Thanh Hóa

Kiểm tra việc bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, ngăn chạy chức, chạy quyền

Kiểm tra việc bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, ngăn chạy chức, chạy quyền

Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ

Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra công tác cán bộ

Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra công tác cán bộ

Kiểm tra việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, ngăn chạy chức chạy quyền

Kiểm tra việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, ngăn chạy chức chạy quyền

Phó Bí thư Thành ủy nhận nhiệm vụ tại Sở Y tế Đắk Lắk từ ngày 1/7

Phó Bí thư Thành ủy nhận nhiệm vụ tại Sở Y tế Đắk Lắk từ ngày 1/7

Kiểm tra việc bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ ở nhiều cơ quan

Kiểm tra việc bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ ở nhiều cơ quan

Bộ Nội vụ mở đợt kiểm tra ngăn chặn chạy, chức quyền

Bộ Nội vụ mở đợt kiểm tra ngăn chặn chạy, chức quyền

Bộ Nội vụ: Kiểm tra công tác cán bộ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Bộ Nội vụ: Kiểm tra công tác cán bộ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Từ 1/7, lãnh đạo không được bố trí vợ con quản lý về nhân sự, kế toán

Từ 1/7, lãnh đạo không được bố trí vợ con quản lý về nhân sự, kế toán

Bộ Nội vụ ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong nội bộ

Bộ Nội vụ ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong nội bộ