Trải nghiệm khả năng chống rung 'đỉnh' trên GoPro Hero8 Black

Trải nghiệm khả năng chống rung 'đỉnh' trên GoPro Hero8 Black

Không có nhiều thay đổi về thiết kế, bộ ba GoPro Hero8 Black, Mod, MAX được nhà sản xuất tập trung cải...