Dư luận nói gì về 'chuyến đi ổn định Biển Đông' của ông Ngụy Phượng Hòa?

Dư luận nói gì về 'chuyến đi ổn định Biển Đông' của ông Ngụy Phượng Hòa?

'Chuyến đi ổn định Biển Đông' tới 4 nước ASEAN của Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc được dư luận trong khu...
Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia

Việt Nam sẽ phát huy sứ mệnh ngoại giao khi làm Chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam sẽ phát huy sứ mệnh ngoại giao khi làm Chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam cam kết xây dựng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng tốt hơn

Việt Nam cam kết xây dựng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng tốt hơn

Hà Nội: Hội thảo quốc tế về duy trì hòa bình trong thời kỳ biến động

Hà Nội: Hội thảo quốc tế về duy trì hòa bình trong thời kỳ biến động

Malaysia đổi thái độ với Trung Quốc