Một số chương trình phát sóng ngày 30-10

Kim Ngân diện long bào 4.000 USD vào vai Thái hậu Dương Vân Nga

Kim Ngân diện long bào 4.000 USD vào vai Thái hậu Dương Vân Nga

Chỉ đạo nghệ thuật sân khấu cần đi vào thực chất

Chỉ đạo nghệ thuật sân khấu cần đi vào thực chất

Văn nghệ sĩ đồng loạt 'tố' sự bất hợp lý trong chỉ đạo nghệ thuật của các nhà hát

Văn nghệ sĩ đồng loạt 'tố' sự bất hợp lý trong chỉ đạo nghệ thuật của các nhà hát

Thương nhớ NSND Ðoàn Dũng: 'Người cha thô bạo'

Thương nhớ NSND Ðoàn Dũng: 'Người cha thô bạo'

Sân khấu cải lương Việt vẫn thiếu nhân sự

Sân khấu cải lương Việt vẫn thiếu nhân sự

Nhà hát Kịch nói Quân đội công diễn vở 'Mùa hoa sữa'

Nhà hát Kịch nói Quân đội công diễn vở 'Mùa hoa sữa'

Từ chối làm giám khảo, Minh Vương hóa thân cụ Nguyễn Sinh Sắc

Từ chối làm giám khảo, Minh Vương hóa thân cụ Nguyễn Sinh Sắc

Sức sống của những thông điệp giàu tính nhân văn

Sức sống của những thông điệp giàu tính nhân văn

Hội thảo kịch Lưu Quang Vũ: 'Những điều còn mãi với thời gian'

Hội thảo kịch Lưu Quang Vũ: 'Những điều còn mãi với thời gian'

Long Nhật đưa cuộc đời của mình lên sân khấu

Long Nhật đưa cuộc đời của mình lên sân khấu

Hợp tác Quốc tế: Nhiệm vụ quan trọng trong công tác của Nhà hát Kịch Việt Nam

Hợp tác Quốc tế: Nhiệm vụ quan trọng trong công tác của Nhà hát Kịch Việt Nam

Hợp tác Quốc tế: Nhiệm vụ quan trọng trong công tác của Nhà hát Kịch Việt Nam

Hợp tác Quốc tế: Nhiệm vụ quan trọng trong công tác của Nhà hát Kịch Việt Nam

Sân khấu kịch 5B tái khởi động

Sân khấu kịch 5B tái khởi động