Chương mới cho Hạ Long

Chương mới cho Hạ Long

Chill hết mình cùng loạt lễ hội đặc sắc ở Quảng Ninh

Chill hết mình cùng loạt lễ hội đặc sắc ở Quảng Ninh

Liên hoan xiếc thế giới Hạ Long 2019 - Chương mới cho một kỳ quan

Liên hoan xiếc thế giới Hạ Long 2019 - Chương mới cho một kỳ quan

26 tiết mục được trao giải tại Liên hoan xiếc thế giới - Hạ Long 2019

26 tiết mục được trao giải tại Liên hoan xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Bế mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Bế mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Bế mạc Liên hoan Xiếc thế giới tại Hạ Long, Quảng Ninh

Bế mạc Liên hoan Xiếc thế giới tại Hạ Long, Quảng Ninh

Nhiều tiết mục đặc sắc được biểu diễn tại lễ khai mạc

Nhiều tiết mục đặc sắc được biểu diễn tại lễ khai mạc

Mãn nhãn xem trình diễn Liên hoan Xiếc quốc tế tại Hạ Long

Mãn nhãn xem trình diễn Liên hoan Xiếc quốc tế tại Hạ Long

Hơn 100 nghệ sĩ thi tài tại Liên hoan Xiếc Thế giới – Hạ Long 2019

Hơn 100 nghệ sĩ thi tài tại Liên hoan Xiếc Thế giới – Hạ Long 2019

Rực rỡ sắc màu văn hóa đêm khai mạc Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long

Rực rỡ sắc màu văn hóa đêm khai mạc Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long

Khai mạc Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Khai mạc Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Hơn 100 nghệ sĩ xiếc quốc tế thi tài ở Hạ Long

Hơn 100 nghệ sĩ xiếc quốc tế thi tài ở Hạ Long

Liên hoan Xiếc Thế giới – Hạ Long 2019 'Chương mới cho một kỳ quan'

Liên hoan Xiếc Thế giới – Hạ Long 2019 'Chương mới cho một kỳ quan'

Khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Khai mạc Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Khai mạc Liên hoan xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Khai mạc Liên hoan xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Nghệ thuật xiếc với tiềm năng phát triển du lịch

Nghệ thuật xiếc với tiềm năng phát triển du lịch

Quảng Ninh sẽ có 'lễ hội' xiếc quốc tế thường niên?

Liên hoan Xiếc thế giới Hạ Long với tiềm năng phát triển du lịch

Liên hoan Xiếc thế giới Hạ Long với tiềm năng phát triển du lịch

'Nghệ thuật Xiếc với tiềm năng phát triển Du lịch'

'Nghệ thuật Xiếc với tiềm năng phát triển Du lịch'

Nhiều hoạt động đặc sắc quanh Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Nhiều hoạt động đặc sắc quanh Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Hơn 100 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Hơn 100 nghệ sĩ tham gia Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Lần đầu tiên Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Xiếc Thế giới

Lần đầu tiên Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Xiếc Thế giới

Nhiều tiết mục đặc sắc tại Liên hoan xiếc thế giới - Hạ Long

Nhiều tiết mục đặc sắc tại Liên hoan xiếc thế giới - Hạ Long

Hứa hẹn nhiều tiết mục đặc sắc tại liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Hứa hẹn nhiều tiết mục đặc sắc tại liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long

20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long

Quảng bá hình ảnh Quảng Ninh qua Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Quảng bá hình ảnh Quảng Ninh qua Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019

Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019 diễn ra ở Hạ Long

Liên hoan Xiếc thế giới - Hạ Long 2019 diễn ra ở Hạ Long

Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019

Liên hoan Xiếc Thế giới - Hạ Long 2019