Đấu thầu chậm, thuốc ung thư khan hiếm, giá cao

Thiếu thuốc điều trị ung thư phổi, nhiều bệnh nhân phải dừng điều trị

Thiếu thuốc điều trị ung thư phổi, nhiều bệnh nhân phải dừng điều trị

Thiếu thuốc ung thư điều trị, bệnh nhân phải mua thuốc giá cao gấp 7 lần

Thiếu thuốc ung thư điều trị, bệnh nhân phải mua thuốc giá cao gấp 7 lần

Thiếu thuốc điều trị ung thư, bệnh nhân phải mua thuốc 'siêu' đắt

Thiếu thuốc điều trị ung thư, bệnh nhân phải mua thuốc 'siêu' đắt

Bệnh nhân ung thư phải trả 'chênh' cả trăm triệu vì thiếu thuốc điều trị

Bệnh nhân ung thư phải trả 'chênh' cả trăm triệu vì thiếu thuốc điều trị

Cấp thuốc bị muộn, bệnh nhân ung thư phải trả thêm hơn 100 triệu đồng

Cấp thuốc bị muộn, bệnh nhân ung thư phải trả thêm hơn 100 triệu đồng

Thiếu thuốc ung thư, người bệnh phải dùng thuốc đắt gấp 7 lần

Thiếu thuốc ung thư, người bệnh phải dùng thuốc đắt gấp 7 lần

Thiếu thuốc ung thư, bệnh nhân phải mua thuốc giá cao

Thiếu thuốc ung thư, bệnh nhân phải mua thuốc giá cao