Cung phụng thú cưng như con đẻ, nhiều người trẻ Mỹ rơi vào cảnh nợ nần

Cung phụng thú cưng như con đẻ, nhiều người trẻ Mỹ rơi vào cảnh nợ nần

Miễn thú cưng được hưởng cuộc sống hạnh phúc nhất, thế hệ trẻ ở Mỹ chấp nhận chi phí chăm sóc tốn kém, kể...