Đại gia chuẩn bị xây khu vui chơi gần 10 nghìn tỷ đồng ở Sóc Sơn là ai?

Đại gia chuẩn bị xây khu vui chơi gần 10 nghìn tỷ đồng ở Sóc Sơn là ai?

Đại gia Hàn Quốc chuẩn bị khởi công siêu dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Sóc Sơn

Đại gia Hàn Quốc chuẩn bị khởi công siêu dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Sóc Sơn

Tạo điều kiện thuận lợi cho Dự án Tổ hợp vui chơi-đua ngựa tại Sóc Sơn

Tạo điều kiện thuận lợi cho Dự án Tổ hợp vui chơi-đua ngựa tại Sóc Sơn

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng trường đua ngựa 420 triệu USD tại Sóc Sơn

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng trường đua ngựa 420 triệu USD tại Sóc Sơn

Trao quyết định đầu tư cho dự án trường đua ngựa đầu tiên tại Việt Nam

Trao quyết định đầu tư cho dự án trường đua ngựa đầu tiên tại Việt Nam

Ông chủ khách sạn Grand Plaza và những dự án tai tiếng tại Việt Nam

Ông chủ khách sạn Grand Plaza và những dự án tai tiếng tại Việt Nam

Hé lộ 'danh tính' ông chủ Grand Plaza Hotel có nhân viên đuổi dân trú mưa

Hé lộ 'danh tính' ông chủ Grand Plaza Hotel có nhân viên đuổi dân trú mưa