'Ký ức Hội An' được bình chọn là 'Chương trình nghệ thuật thực cảnh có giá trị văn hóa, lịch sử hay nhất Việt Nam'

'Ký ức Hội An' được bình chọn là 'Chương trình nghệ thuật thực cảnh có giá trị văn hóa, lịch sử hay nhất Việt Nam'

Ký ức Hội An đón lượt khách thứ 1 triệu

Ký ức Hội An đón lượt khách thứ 1 triệu

Ký ức Hội An đón lượt khách thứ một triệu

Ký ức Hội An đón lượt khách thứ một triệu

Chương trình thực cảnh 'Ký ức Hội An' đón lượt khách thứ 1 triệu

Chương trình thực cảnh 'Ký ức Hội An' đón lượt khách thứ 1 triệu

Đón lượt khách thứ 1.000.000 đến với Ký Ức Hội An

Đón lượt khách thứ 1.000.000 đến với Ký Ức Hội An

Chương trình thực cảnh 'Ký ức Hội An' nhận giải thưởng tại Hàn Quốc

Chương trình thực cảnh 'Ký ức Hội An' nhận giải thưởng tại Hàn Quốc

Chương trình thực cảnh Ký ức Hội An được vinh danh

Chương trình thực cảnh Ký ức Hội An được vinh danh