Không công nhận đất, sao bà Hà phải thỏa thuận?

Không công nhận đất, sao bà Hà phải thỏa thuận?

Mới đây theo điều tra của phóng viên, có nhiều người làm chứng và nhiều chi tiết thể hiện đó là đất khai...