44 người F1, F2 của bệnh nhân 950 có kết quả âm tính nCoV

44 người F1, F2 của bệnh nhân 950 có kết quả âm tính nCoV

Toàn bộ các ca F1, F2 của bệnh nhân 950 có kết quả âm tính với virus nCoV sau khi được xét nghiệm ngay...