LLVT tỉnh: Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ

LLVT tỉnh: Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ

Những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã phát triển mạnh mẽ...
Hội thi 'Quân khu 3- Lịch sử và những chiến công' cụm số 3

Hội thi 'Quân khu 3- Lịch sử và những chiến công' cụm số 3

Bộ CHQS tỉnh: Tổ chức Hội thi 'Quân khu 3- Lịch sử và những chiến công' năm 2020 cụm số 1

Bộ CHQS tỉnh: Tổ chức Hội thi 'Quân khu 3- Lịch sử và những chiến công' năm 2020 cụm số 1

LLVT Quảng Ninh: Bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

LLVT Quảng Ninh: Bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

LLVT Quảng Ninh: Sẵn sàng phương án phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

LLVT Quảng Ninh: Sẵn sàng phương án phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

LLVT Quảng Ninh: Tham gia khắc phục hậu quả mưa lụt

LLVT Quảng Ninh: Tham gia khắc phục hậu quả mưa lụt

Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Chính trị viên 'miệng nói tay làm'

Chính trị viên 'miệng nói tay làm'

Đồng hành cùng nhân dân vùng khó

Đồng hành cùng nhân dân vùng khó

Người chỉ huy sáng tạo, trách nhiệm

Người chỉ huy sáng tạo, trách nhiệm

LLVT Quảng Ninh: 'Chống dịch như chống giặc'

LLVT Quảng Ninh: 'Chống dịch như chống giặc'

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng các cấp

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng các cấp

LLVT Quảng Ninh sẵn sàng chiến đấu cao dịp Tết

LLVT Quảng Ninh sẵn sàng chiến đấu cao dịp Tết

Tuổi trẻ LLVT tỉnh rèn đức, luyện tài

Tuổi trẻ LLVT tỉnh rèn đức, luyện tài

LLVT Quảng Ninh: Đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến kỹ thuật

LLVT Quảng Ninh: Đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến kỹ thuật