Quân khu 3 đảm bảo giao nhận quân nhanh gọn và an toàn

Quân khu 3 đảm bảo giao nhận quân nhanh gọn và an toàn

Ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc

Ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc

Hơn 500 công dân Quảng Ninh, Hải Phòng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Hơn 500 công dân Quảng Ninh, Hải Phòng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Sáng tạo, vượt khó trong bảo đảm hậu cần

Sáng tạo, vượt khó trong bảo đảm hậu cần

Bộ tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018

Bộ tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018

Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trạm B16

Hơn 2.500 thanh niên ưu tú đất cảng lên đường nhập ngũ

Hơn 2.500 thanh niên ưu tú đất cảng lên đường nhập ngũ

Hải Phòng: Hơn 2.500 thanh niên nô nức lên đường tòng quân

Hải Phòng: Hơn 2.500 thanh niên nô nức lên đường tòng quân