Hội thi tuyên truyền 'Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường năm 2018'

Hội thi tuyên truyền 'Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường năm 2018'

Lữ đoàn 21 BĐBP tổ chức huấn luyện, hợp luyện thông tin cơ động năm 2018

Lữ đoàn 21 BĐBP tổ chức huấn luyện, hợp luyện thông tin cơ động năm 2018

Tạo nền tảng vững chắc xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại

Tạo nền tảng vững chắc xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại

Khai mạc cuộc thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn năm 2018

Khai mạc cuộc thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn năm 2018

Các đơn vị tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018

Các đơn vị tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018

Bắc Nam sum họp một nhà đông vui...

Lữ đoàn Thông tin 139 kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống

Để chiến sĩ mới sớm hòa nhập môi trường quân ngũ

Để chiến sĩ mới sớm hòa nhập môi trường quân ngũ

Khai mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị 2018

Khai mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị 2018