Bế mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện

Bế mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

'Diễn đàn thanh niên'-một sân chơi bổ ích

'Diễn đàn thanh niên'-một sân chơi bổ ích

Thán phục ý chí của những 'bông hồng thép' Đặc công Việt Nam

Thán phục ý chí của những 'bông hồng thép' Đặc công Việt Nam

Sẵn sàng mọi mặt để đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Sẵn sàng mọi mặt để đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Mỹ yểm trợ người Kurd tiến đánh về Deir Ezzor chiếm đất lập quốc

Mỹ yểm trợ người Kurd tiến đánh về Deir Ezzor chiếm đất lập quốc

Quân đội Syria chuẩn bị giải phóng hoàn toàn TP Deir Ezzor

Quân đội Syria chuẩn bị giải phóng hoàn toàn TP Deir Ezzor

Quân đội Syria chuẩn bị giải phóng hoàn toàn TP Deir Ezzor

Quân đội Syria chuẩn bị giải phóng hoàn toàn TP Deir Ezzor