Hàn Quốc chia sẻ sở hữu trí tuệ hỗ trợ phát triển lụa Quảng Nam

Hàn Quốc chia sẻ sở hữu trí tuệ hỗ trợ phát triển lụa Quảng Nam

Làng nghề Mã Châu cần có nghệ nhân

Làng nghề Mã Châu cần có nghệ nhân

Nơi tơ lụa được bện làm... dây thừng và giấc mơ hồi sinh 'Bà chúa Tằm Tang'

Nơi tơ lụa được bện làm... dây thừng và giấc mơ hồi sinh 'Bà chúa Tằm Tang'

Tơ lụa Mã Châu được chọn tham gia Dự án 'Công nghệ phù hợp' Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc

Đồng hành cùng áo dài Việt

Đồng hành cùng áo dài Việt

Quảng Nam: Gian nan giữ nghề dệt lụa

Quảng Nam: Gian nan giữ nghề dệt lụa

Hàng loạt hợp tác xã 'sống mà như chết': Cái chết được báo trước

Hàng loạt hợp tác xã 'sống mà như chết': Cái chết được báo trước

Giấc mơ lụa Việt

Giấc mơ lụa Việt