Đồng hành cùng áo dài Việt

Đồng hành cùng áo dài Việt

Quảng Nam: Gian nan giữ nghề dệt lụa

Quảng Nam: Gian nan giữ nghề dệt lụa

Hàng loạt hợp tác xã 'sống mà như chết': Cái chết được báo trước

Hàng loạt hợp tác xã 'sống mà như chết': Cái chết được báo trước

Giấc mơ lụa Việt

Giấc mơ lụa Việt

Trăn trở làng lụa Mã Châu

Trăn trở làng lụa Mã Châu

Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam: Khơi dậy tiềm năng du lịch

Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam: Khơi dậy tiềm năng du lịch

'Chợ quê giữa phố'

'Chợ quê giữa phố'

Tái hiện làng lụa tơ tằm truyền thống 400 năm ở phố cổ Hội An

Tái hiện làng lụa tơ tằm truyền thống 400 năm ở phố cổ Hội An

Truyền nhân thứ 18 của lụa Mã Châu

Truyền nhân thứ 18 của lụa Mã Châu

Khaisilk bán khăn Trung Quốc: Long đong người làm lụa thật

Khaisilk bán khăn Trung Quốc: Long đong người làm lụa thật

Tơ lụa Việt, nhìn từ vụ Khaisilk

Tơ lụa Việt, nhìn từ vụ Khaisilk

Chợ phiên đặc biệt giữa Sài Gòn

Chợ phiên đặc biệt giữa Sài Gòn