Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào năm 2019

Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào năm 2019

Xướng tên hai Đại sứ Thiện chí Hoa Anh đào năm 2019

Xướng tên hai Đại sứ Thiện chí Hoa Anh đào năm 2019

Hai thí sinh được trao danh hiệu Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019

Hai thí sinh được trao danh hiệu Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019

Đã tìm ra Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019

Đã tìm ra Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019

Lộ diện hai Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào năm 2019

Lộ diện hai Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào năm 2019

Xướng tên hai Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào năm 2019

Xướng tên hai Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào năm 2019

15 thí sinh khoe sắc tại Chung kết Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019

15 thí sinh khoe sắc tại Chung kết Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019