Người Nga ngâm mình xuống sông băng trong Lễ Hiển linh

Người Nga ngâm mình xuống sông băng trong Lễ Hiển linh

Các tín đồ Chính thống giáo Nga và các nước trên thế giới đã ngâm mình trong dòng sông băng như nghi thức...
Bất ngờ truyền thống của người Châu Âu trong tháng đầu năm mới

Bất ngờ truyền thống của người Châu Âu trong tháng đầu năm mới

Tổng thống Putin cởi trần ngâm nước lạnh

Tổng thống Putin cởi trần ngâm nước lạnh

Tổng thống Putin cởi trần, ngâm mình dưới hồ nước lạnh giá

Tổng thống Putin cởi trần, ngâm mình dưới hồ nước lạnh giá

Người Chính thống giáo ngâm mình trong 'nước đá' mừng Lễ Hiển Linh

Người Chính thống giáo ngâm mình trong 'nước đá' mừng Lễ Hiển Linh

Người Nga ngâm mình xuống sông băng lạnh buốt trong Lễ Hiển linh

Người Nga ngâm mình xuống sông băng lạnh buốt trong Lễ Hiển linh

Ý nghĩa Lễ hiển linh của đạo Công giáo?

Người Cơ đốc giáo nhảy xuống dòng sông băng giá mừng Lễ Hiển Linh