Khởi tố hình sự đối với băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp

Khởi tố hình sự đối với băng nhóm trộm chó chuyên nghiệp

Bên trong hầm bí mật của băng nhóm trộm chó ở Thanh Hóa có gì?

Bên trong hầm bí mật của băng nhóm trộm chó ở Thanh Hóa có gì?

Đường dây trộm hơn 100 tấn chó ở Thanh Hóa: Đào cả hầm 'bí mật' dưới lòng đất để nhốt chó

Đường dây trộm hơn 100 tấn chó ở Thanh Hóa: Đào cả hầm 'bí mật' dưới lòng đất để nhốt chó

Cận cảnh căn hầm bí mật trong đường dây trộm 100 tấn chó ở Thanh Hóa

Cận cảnh căn hầm bí mật trong đường dây trộm 100 tấn chó ở Thanh Hóa

Thủ đoạn tinh vi của nhóm 'cẩu tặc' trộm hàng hàng trăm tấn chó

Thủ đoạn tinh vi của nhóm 'cẩu tặc' trộm hàng hàng trăm tấn chó

Phá đường dây trộm hơn 100 tấn chó

Phá đường dây trộm hơn 100 tấn chó

Bắt băng nhóm trộm hơn 40 con chó trong một đêm

Bắt băng nhóm trộm hơn 40 con chó trong một đêm

Thanh Hóa: Chỉ trong 1 đêm, hơn 40 con chó bị 'cẩu tặc' bắt trộm

Thanh Hóa: Chỉ trong 1 đêm, hơn 40 con chó bị 'cẩu tặc' bắt trộm

Truy quét băng nhóm 'cẩu tặc' hơn 10 đối tượng bắt trộm 40 con chó trong đêm

Truy quét băng nhóm 'cẩu tặc' hơn 10 đối tượng bắt trộm 40 con chó trong đêm

Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm đối tượng trộm hơn 40 con chó trong 1 đêm

Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm đối tượng trộm hơn 40 con chó trong 1 đêm

Bắt giữ hơn 10 đối tượng bắt trộm hơn 40 con chó trong đêm

Bắt giữ hơn 10 đối tượng bắt trộm hơn 40 con chó trong đêm

Bắt 10 'cẩu tặc' trộm hơn 40 con chó trong 1 đêm

Bắt 10 'cẩu tặc' trộm hơn 40 con chó trong 1 đêm

Bắt giữ băng trộm chó chuyên nghiệp

Bắt giữ băng trộm chó chuyên nghiệp

Giải cứu hơn 40 con chó trong đêm, bắt 10 'cẩu tặc'

Giải cứu hơn 40 con chó trong đêm, bắt 10 'cẩu tặc'