Khan hiếm quýt hồng lên chậu trong dịp Tết Nguyên đán

Khan hiếm quýt hồng lên chậu trong dịp Tết Nguyên đán

Những năm gần đây, quýt hồng lên chậu là sản phẩm trưng Tết đầy sáng tạo của người dân huyện Lai Vung, rất...