Bàng hoàng phát hiện thi thể phụ nữ nằm bất động giữa cánh đồng

Bàng hoàng phát hiện thi thể phụ nữ nằm bất động giữa cánh đồng

Nam Định: Phát hiện người phụ nữ tử vong giữa cánh đồng vắng

Nam Định: Phát hiện người phụ nữ tử vong giữa cánh đồng vắng

Người đàn ông ôm bình gas cố thủ trong nhà, đe dọa phóng hỏa nếu không gặp được vợ

Người đàn ông ôm bình gas cố thủ trong nhà, đe dọa phóng hỏa nếu không gặp được vợ

Công an giải cứu người đàn ông ôm bình gas, đổ xăng dọa đốt nhà mẹ vợ

Công an giải cứu người đàn ông ôm bình gas, đổ xăng dọa đốt nhà mẹ vợ

Đòi gặp vợ, thanh niên ôm bình ga cố thủ làm cả xóm hoảng sợ

Đòi gặp vợ, thanh niên ôm bình ga cố thủ làm cả xóm hoảng sợ

Bình Dương: Thanh niên đổ xăng lên người, ôm bình gas cố thủ đòi gặp vợ

Bình Dương: Thanh niên đổ xăng lên người, ôm bình gas cố thủ đòi gặp vợ

Mở bình gas, đổ xăng cố thủ trong nhà mẹ vợ

Mở bình gas, đổ xăng cố thủ trong nhà mẹ vợ

Công an giải cứu người đàn ông ôm bình gas 'cố thủ' trong nhà đòi gặp vợ

Công an giải cứu người đàn ông ôm bình gas 'cố thủ' trong nhà đòi gặp vợ

Giải cứu người đàn ông ôm bình gas đòi đốt nhà mẹ vợ

Giải cứu người đàn ông ôm bình gas đòi đốt nhà mẹ vợ

Người đàn ông mở bình gas, đổ xăng cố thủ trong nhà mẹ vợ

Người đàn ông mở bình gas, đổ xăng cố thủ trong nhà mẹ vợ

Tưới xăng khắp nhà, ôm bình gas cố thủ chờ gặp vợ

Tưới xăng khắp nhà, ôm bình gas cố thủ chờ gặp vợ

Chồng trình báo công an vợ mất tích vì bị bỏ bùa

Chồng trình báo công an vợ mất tích vì bị bỏ bùa