Bị la mắng do đi hát karaoke với trai làng về khuya, con gái cầm gạch đập chết bố đẻ

Bị la mắng do đi hát karaoke với trai làng về khuya, con gái cầm gạch đập chết bố đẻ

Bị mắng khi đi hát karaoke về muộn, con gái dùng gạch đập chết cha

Bị mắng khi đi hát karaoke về muộn, con gái dùng gạch đập chết cha

Con gái đánh chết cha ruột vì bị mắng hát karaoke về khuya

Con gái đánh chết cha ruột vì bị mắng hát karaoke về khuya

Con gái đánh cha đến chết vì bị mắng do đi chơi về muộn

Con gái đánh cha đến chết vì bị mắng do đi chơi về muộn

Bị cha mắng vì hát karaoke quá khuya, con gái đánh cha đến chết

Bị cha mắng vì hát karaoke quá khuya, con gái đánh cha đến chết

Con gái đánh chết cha vì bị la đi chơi về khuya

Con gái đánh chết cha vì bị la đi chơi về khuya

Nghi án con gái giết cha vì bị mắng

Nghi án con gái giết cha vì bị mắng

Bị mắng vì đi chơi về muộn, con gái 20 tuổi đánh cha đến chết

Bị mắng vì đi chơi về muộn, con gái 20 tuổi đánh cha đến chết