Góp phần làm vơi bớt nỗi đau cho người bệnh

Góp phần làm vơi bớt nỗi đau cho người bệnh

Thời gian đầu được giao quản lý, khai thác sử dụng các trang thiết bị, máy móc hiện đại, Thượng úy Lương...