Bắt toàn bộ cảnh sát một thành phố vì chống lưng cho tội phạm

Bắt toàn bộ cảnh sát một thành phố vì chống lưng cho tội phạm

Đây không phải lần đầu tiên Mexico giải giáp cảnh sát địa phương vì liên quan đến băng đảng ma túy.