Vượt cả nghìn km truy bắt cặp 'phi công - máy bay' nghi giết người

Vượt cả nghìn km truy bắt cặp 'phi công - máy bay' nghi giết người

Hành trình vượt biên bất thành của cặp tình nhân sát hại bạn nhậu

Hành trình vượt biên bất thành của cặp tình nhân sát hại bạn nhậu

Bắt nghi phạm giết người sắp vượt biên sang Trung Quốc

Bắt nghi phạm giết người sắp vượt biên sang Trung Quốc

Giết bạn nhậu rồi cùng người yêu định vượt biên tẩu thoát

Giết bạn nhậu rồi cùng người yêu định vượt biên tẩu thoát

Bắt giữ nghi phạm giết người tại Bình Dương chuẩn bị vượt biên ra nước ngoài

Bắt giữ nghi phạm giết người tại Bình Dương chuẩn bị vượt biên ra nước ngoài

Vây bắt thành công nghi phạm giết người chuẩn bị vượt biên trốn sang Trung Quốc

Vây bắt thành công nghi phạm giết người chuẩn bị vượt biên trốn sang Trung Quốc

Giết người ở Bình Dương, gã trai chạy lên Lạng Sơn để vượt biên

Giết người ở Bình Dương, gã trai chạy lên Lạng Sơn để vượt biên

Bắt giữ đối tượng giết người ở Bình Dương rồi trốn ra Lạng Sơn, chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc

Bắt giữ đối tượng giết người ở Bình Dương rồi trốn ra Lạng Sơn, chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc

Nghi phạm giết người ở Bình Dương bị bắt khi vượt gần 2.000 km để bỏ trốn

Nghi phạm giết người ở Bình Dương bị bắt khi vượt gần 2.000 km để bỏ trốn

Đối tượng giết người ở Bình Dương bị bắt trên đường đi trốn

Đối tượng giết người ở Bình Dương bị bắt trên đường đi trốn

72 giờ truy bắt nghi can giết bạn nhậu rồi tìm cách trốn ra nước ngoài

72 giờ truy bắt nghi can giết bạn nhậu rồi tìm cách trốn ra nước ngoài

Bắt giữ đối tượng giết người ở Bình Dương chuẩn bị trốn ra nước ngoài

Bắt giữ đối tượng giết người ở Bình Dương chuẩn bị trốn ra nước ngoài

Đâm chết người ở Bình Dương, trốn lên Lạng Sơn để vượt biên

Đâm chết người ở Bình Dương, trốn lên Lạng Sơn để vượt biên

Bắt đối tượng giết người, chuẩn bị vượt biên trái phép

Bắt đối tượng giết người, chuẩn bị vượt biên trái phép

Nghi phạm giết người ở Bình Dương bị bắt khi trốn trong nhà nghỉ

Nghi phạm giết người ở Bình Dương bị bắt khi trốn trong nhà nghỉ