Tăng cường tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố

Tăng cường tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố

Người cán bộ công đoàn luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục

Người cán bộ công đoàn luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục

Nâng tầm vai trò của Công đoàn tại doanh nghiệp

Nâng tầm vai trò của Công đoàn tại doanh nghiệp

Chung sức xây dựng quê hương đạt chuẩn nông thôn mới

Chung sức xây dựng quê hương đạt chuẩn nông thôn mới

Triển khai hiệu quả công tác chăm lo cho người lao động

Triển khai hiệu quả công tác chăm lo cho người lao động

LĐLĐ huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội): Phối hợp tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho 156 CBCCVC

LĐLĐ huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội): Phối hợp tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho 156 CBCCVC

Sôi nổi hội thi 'Nét đẹp văn hóa công sở' cụm thi đua số 4

Sôi nổi hội thi 'Nét đẹp văn hóa công sở' cụm thi đua số 4

Tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cho 220 cán bộ

Tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cho 220 cán bộ

Phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức công đoàn

Phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức công đoàn

Công đoàn xã Võng Xuyên với các phong trào thi đua yêu nước

Công đoàn xã Võng Xuyên với các phong trào thi đua yêu nước

Hiệu quả ngày càng rõ rệt

Hiệu quả ngày càng rõ rệt

LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ huyện Phúc Thọ phát động Tháng công nhân 2018

LĐLĐ huyện Phúc Thọ phát động Tháng công nhân 2018

Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho nữ CNVCLĐ

Triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho nữ CNVCLĐ

LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Thiết thực các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Thiết thực các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3