Quản trị doanh nghiệp qua… Mobile!

Quản trị doanh nghiệp qua… Mobile!

Ít ai có thể nghĩ, phương tiện điện thoại di động lại đang trở thành công cụ hữu hiệu trong quản trị của...