Trốn bố mẹ đi tắm ao, 3 cháu nhỏ đuối nước tử vong

Trốn bố mẹ đi tắm ao, 3 cháu nhỏ đuối nước tử vong

Ba cháu nhỏ trốn bố mẹ rủ nhau ra khu vực ao gần nhà để tắm. Do không biết bơi, mực nước trong ao sâu nên...
Trốn bố mẹ rủ nhau đi tắm ao, 3 đứa trẻ đuối nước tử vong thương tâm

Trốn bố mẹ rủ nhau đi tắm ao, 3 đứa trẻ đuối nước tử vong thương tâm

Vận chuyển ma túy

3 cháu nhỏ rủ nhau tắm ao tử vong thương tâm ở Điện Biên

3 cháu nhỏ rủ nhau tắm ao tử vong thương tâm ở Điện Biên

Trốn ngủ trưa đi tắm ao, 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Trốn ngủ trưa đi tắm ao, 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Giấu bố mẹ ra ao tắm, ba cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Giấu bố mẹ ra ao tắm, ba cháu nhỏ đuối nước thương tâm

3 trẻ tử vong thương tâm khi đi tắm ao ở Điện Biên

Ba trẻ tử vong do đuối nước tại Điện Biên