Ai giúp chúa Nguyễn xây dựng quân đội? (Phần 1)

Ai giúp chúa Nguyễn xây dựng quân đội? (Phần 1)

Ông là người cho xây dựng Lũy Thầy (lũy Đồng Hới), một chiến lũy đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến...