Dân khu 4,3ha Thủ Thiêm vui mừng vì được hoán đổi đất giá cao

Dân khu 4,3ha Thủ Thiêm vui mừng vì được hoán đổi đất giá cao

Dân khu 4,3ha Thủ Thiêm vui mừng vì được hoán đổi đất giá cao

Dân khu 4,3ha Thủ Thiêm vui mừng vì được hoán đổi đất giá cao

Dân khu 4,3ha Thủ Thiêm vui mừng vì được hoán đổi đất giá cao

Dân khu 4,3ha Thủ Thiêm vui mừng vì được hoán đổi đất giá cao

HĐND TP.HCM sẽ họp bất thường về khu 4,3ha Thủ Thiêm

HĐND TP.HCM sẽ họp bất thường về khu 4,3ha Thủ Thiêm

HĐND TP.HCM sẽ họp bất thường về khu 4,3ha Thủ Thiêm

HĐND TP.HCM sẽ họp bất thường về khu 4,3ha Thủ Thiêm

TPHCM khẩn trương thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ vụ Thủ Thiêm

TPHCM khẩn trương thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ vụ Thủ Thiêm

'Nắp hầm đóng chặt' Thủ Thiêm bước đầu được mở, chờ tiếp 5 khu phố ngoài ranh

Quyền lợi của người dân Thủ Thiêm được xem xét thế nào?

Dân hao tiền, tốn của đi đòi quyền lợi phải được đền bù nếu họ đúng

Hậu kết luận thanh tra ở Thủ Thiêm: Xin bồi thường để dân rút đơn?

Hậu kết luận thanh tra ở Thủ Thiêm: Xin bồi thường để dân rút đơn?

Lắng nghe người dân Thủ Thiêm để khắc phục sai phạm

Người dân Thủ Thiêm không 'mặc cả' với lãnh đạo

Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh xin lỗi người dân Thủ Thiêm

Chủ tịch UBND TP.HCM: 'Tôi chân thành xin lỗi người dân Thủ Thiêm'

Người dân Thủ Thiêm đòi trả lại tiền đền bù, trở về nhà cũ

Chủ tịch TP.HCM: Từ đáy lòng mình, tôi xin lỗi người dân Thủ Thiêm

Tránh việc dân coi cán bộ vô cảm, TP.HCM nên hủy quyết định xây nhà hát hơn 1.500 tỷ đồng