Kỷ luật bác sĩ do không tuân thủ quy trình chuyên môn

Không giải thích rõ ràng cho bệnh nhân, một Trưởng khoa bị cảnh cáo

Không giải thích rõ ràng cho bệnh nhân, một Trưởng khoa bị cảnh cáo

Mổ không được phép, bệnh nhân tử vong: Lời người trong cuộc

Mổ không được phép, bệnh nhân tử vong: Lời người trong cuộc

Vụ tự ý triển khai kỹ thuật mổ chưa được chuyển giao: Hàng loạt sai phạm sau những ca mổ thất bại

Vụ tự ý triển khai kỹ thuật mổ chưa được chuyển giao: Hàng loạt sai phạm sau những ca mổ thất bại

Xác minh việc bệnh viện Đa khoa Đồng tháp làm nhiều bệnh nhân tử vong

Xác minh việc bệnh viện Đa khoa Đồng tháp làm nhiều bệnh nhân tử vong

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp: Bác sĩ làm liều gây hậu quả nghiêm trọng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp: Bác sĩ làm liều gây hậu quả nghiêm trọng

Tự ý triển khai kỹ thuật mổ chưa được chuyển giao: Nhiều bệnh nhân tử vong

Tự ý triển khai kỹ thuật mổ chưa được chuyển giao: Nhiều bệnh nhân tử vong