Quảng Bình: Ngư dân bắt được cá nghi là sủ vàng quý hiếm

Quảng Bình: Ngư dân bắt được cá nghi là sủ vàng quý hiếm

Quảng Bình: Ngư dân bắt được cá 'lạ' vảy vàng óng 3,5kg nghi cá sủ vàng quý hiếm

Quảng Bình: Ngư dân bắt được cá 'lạ' vảy vàng óng 3,5kg nghi cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Quảng Bình bắt được cá 4,2 kg nghi sủ vàng tiền tỷ

Ngư dân Quảng Bình bắt được cá 4,2 kg nghi sủ vàng tiền tỷ

Quảng Bình: Ngư dân bắt được cá lạ nghi là sủ vàng

Quảng Bình: Ngư dân bắt được cá lạ nghi là sủ vàng

Lão ngư bắt được cá nặng 4,2kg, nghi sủ vàng

Lão ngư bắt được cá nặng 4,2kg, nghi sủ vàng

Clip: Ngư dân Quảng Bình bắt được cá lạ nặng 4,2kg, nghi cá sủ vàng

Clip: Ngư dân Quảng Bình bắt được cá lạ nặng 4,2kg, nghi cá sủ vàng

Cá sủ vàng giá tiền tỷ sa lưới ngư dân Quảng Bình?

Cá sủ vàng giá tiền tỷ sa lưới ngư dân Quảng Bình?

Ngư dân bắt được cá lạ, nghi cá sủ vàng tiền tỉ

Ngư dân bắt được cá lạ, nghi cá sủ vàng tiền tỉ

Cận cảnh cá lạ nghi cá sủ vàng quý hiếm của ngư dân Quảng Bình

Cận cảnh cá lạ nghi cá sủ vàng quý hiếm của ngư dân Quảng Bình

Cá giống sủ vàng nặng 4,2 kg mắc lưới ngư dân

Cá giống sủ vàng nặng 4,2 kg mắc lưới ngư dân

Ngư dân Quảng Bình bắt được cá lạ giống cá sủ vàng tiền tỉ

Ngư dân Quảng Bình bắt được cá lạ giống cá sủ vàng tiền tỉ