Giám định tâm thần gã con rể nhét bùn vào miệng mẹ vợ đến tử vong

Giám định tâm thần gã con rể nhét bùn vào miệng mẹ vợ đến tử vong

Giết người vì nghi 'ma nhập'

Giết người vì nghi 'ma nhập'

Đang đêm, con rể xô ngã mẹ vợ, bóp cổ cho đến chết

Đang đêm, con rể xô ngã mẹ vợ, bóp cổ cho đến chết

Con rể bóp cổ giết mẹ vợ lúc 3h sáng

Con rể bóp cổ giết mẹ vợ lúc 3h sáng

Con rể giết chết mẹ vợ vì tưởng 'ma nhập'

Con rể giết chết mẹ vợ vì tưởng 'ma nhập'

Sát hại mẹ vợ ngay tại nhà vì nghi bị ma nhập

Sát hại mẹ vợ ngay tại nhà vì nghi bị ma nhập

Con rể giết mẹ vợ dưới ruộng rau vì tưởng 'ma nhập'

Con rể giết mẹ vợ dưới ruộng rau vì tưởng 'ma nhập'

Nữ sinh tử vong theo tư thế treo cổ: Nhà khó khăn

Nữ sinh tử vong theo tư thế treo cổ: Nhà khó khăn