Tái cơ cấu ngành điều - Bài 2: Liên kết để hình thành chuỗi sản xuất

Tái cơ cấu ngành điều - Bài 2: Liên kết để hình thành chuỗi sản xuất

Xuất khẩu điều Việt Nam: Nghịch lý - nhà máy đóng cửa, thị trường... mở ra

Xuất khẩu điều Việt Nam: Nghịch lý - nhà máy đóng cửa, thị trường... mở ra

Cấp bách tái cơ cấu ngành điều

Cấp bách tái cơ cấu ngành điều

Thực phẩm nội nỗ lực đạt chuẩn xuất khẩu

Thực phẩm nội nỗ lực đạt chuẩn xuất khẩu

Thiếu nguyên liệu, nhiều nhà máy điều có nguy cơ phải tạm ngừng sản xuất

Thiếu nguyên liệu, nhiều nhà máy điều có nguy cơ phải tạm ngừng sản xuất

Hải quan 'đòi' thu thuế vỏ hạt điều

Hải quan 'đòi' thu thuế vỏ hạt điều

Thiếu nguyên liệu điều trầm trọng

Thiếu nguyên liệu điều trầm trọng

Khó tăng sản lượng, ngành điều chuyển hướng tăng chất lượng

Khó tăng sản lượng, ngành điều chuyển hướng tăng chất lượng

Ngành điều vẫn phụ thuộc về giá

Ngành điều vẫn phụ thuộc về giá

Xuất khẩu sản phẩm điều chế biến sâu có chiều hướng tăng

Xuất khẩu sản phẩm điều chế biến sâu có chiều hướng tăng