Luật sư: Lãnh đạo BV muốn đổ tội cho BS Hoàng Công Lương để thí tốt

Luật sư: Lãnh đạo BV muốn đổ tội cho BS Hoàng Công Lương để thí tốt

Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Công Lương đề nghị tuyên vô tội

Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Công Lương đề nghị tuyên vô tội

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói về việc xét xử BS Hoàng Công Lương

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói về việc xét xử BS Hoàng Công Lương

Vụ BS Hoàng Công Lương: Luật sư nhiều lần gọi tên KSV để nói về trách nhiệm giám sát

Vụ BS Hoàng Công Lương: Luật sư nhiều lần gọi tên KSV để nói về trách nhiệm giám sát

Xét xử vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình

Xét xử vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình

Sáng nay xét xử vụ 8 người chạy thận tử vong tại Hòa Bình

Sáng nay xét xử vụ 8 người chạy thận tử vong tại Hòa Bình

Diễn biến mới nhất trước phiên tòa xử bác sĩ Hoàng Công Lương

Diễn biến mới nhất trước phiên tòa xử bác sĩ Hoàng Công Lương