Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn

Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn

Sau khi kiện toàn, bộ máy Chính phủ đương nhiệm gồm 28 thành viên. Trong số đó, 2 tư lệnh ngành là nữ giới,...
Tổ chức Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Tổ chức Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Nhật ký nghị trường: Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự, bế mạc Kỳ họp 11

Nhật ký nghị trường: Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự, bế mạc Kỳ họp 11

Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm 14 thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng

Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng

Ông Lê Minh Hoan: Sẽ tiếp tục chèo lái, trăn trở vì lợi ích của hàng chục triệu nông dân

Ông Lê Minh Hoan: Sẽ tiếp tục chèo lái, trăn trở vì lợi ích của hàng chục triệu nông dân

Bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ dự Lễ bàn giao công việc

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ dự Lễ bàn giao công việc

Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng và công bố quyết định bổ nhiệm

Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng và công bố quyết định bổ nhiệm

Đại biểu Quốc hội đặt niềm tin ở tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Đại biểu Quốc hội đặt niềm tin ở tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Kỳ vọng với các tân bộ trưởng khối kinh tế

Kỳ vọng với các tân bộ trưởng khối kinh tế

Chính phủ có thêm 14 thành viên mới

Chính phủ có thêm 14 thành viên mới

Infographic: Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan

Infographic: Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan

12 bộ trưởng, thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

12 bộ trưởng, thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Tiểu sử đồng chí Lê Minh Hoan

Tiểu sử đồng chí Lê Minh Hoan

Chính phủ có 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Ông Lê Minh Hoan làm Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Ông Lê Minh Hoan làm Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Quốc hội phê chuẩn 02 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng các ngành

Quốc hội phê chuẩn 02 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng các ngành

Chính phủ có 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Lê Văn Thành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Lê Văn Thành

Chân dung ông Lê Minh Hoan - tân Bộ trưởng bộ NN&PTNT

Chân dung ông Lê Minh Hoan - tân Bộ trưởng bộ NN&PTNT

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Nông nghiệp Lê Minh Hoan

Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Nông nghiệp Lê Minh Hoan

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có thêm 2 Phó thủ tướng

Chính phủ có thêm 2 Phó thủ tướng

Ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành làm tân Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành làm tân Phó Thủ tướng

Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Quốc hội bầu ông Lê Văn Thành và ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Phó Thủ tướng

Quốc hội bầu ông Lê Văn Thành và ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Phó Thủ tướng

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan

Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan