Cảm hứng lịch sử trong văn học mạng. Bài 1: Đậm dấu ấn cá nhân

Trên các diễn đàn văn học mạng có nhiều tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân khi lấy cảm hứng từ lịch sử để sáng tạo và được đông đảo bạn trẻ theo dõi.

Thêm yêu sử Việt qua vở kịch về Lê Văn Duyệt

Tối 10-4, vở kịch sử Việt được Nhà hát Kịch IDECAF đầu tư sẽ ra mắt công chúng. Lần đầu hóa thân vai diễn Lê Văn Duyệt, nghệ sĩ Đình Toàn đã trải lòng qua sự kiện nghệ thuật này

Một sợi tơ tình hai ngàn năm lịch sử

Lịch sử với hậu thế là những sự kiện, những con số, những tên người... mà nếu không phải là người đam mê tìm hiểu, thật không dễ đọc và ghi nhớ.

Trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu, ai có quan hệ cha con?

14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu đáp ứng tiêu chí là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, hoặc đứng đầu một vương triều có đóng góp đặc biệt xuất sắc, hoặc là nhà quân sự, chính trị, văn hóa lỗi lạc.

Ngày 19/11 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 19/11

Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 19/11, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Ngày 15/11 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 15/11

Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 15/11, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê - Nơi lưu dấu vết vương triều Cố đô

Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê là nơi du khách được chiêm ngưỡng những dấu vết của vương triều Cố đô Hoa Lư xưa - niềm tự hào của nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên sau nghìn năm Bắc thuộc.

Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê - Nơi lưu dấu vết vương triều Cố đô

Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê là nơi du khách được chiêm ngưỡng những dấu vết của vương triều Cố đô Hoa Lư xưa - niềm tự hào của nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên sau nghìn năm Bắc thuộc.