Trực tuyến hình ảnh buổi giao lưu 'Cải cách chính sách Tiền lương và Bảo hiểm Xã hội'

Trực tuyến hình ảnh buổi giao lưu 'Cải cách chính sách Tiền lương và Bảo hiểm Xã hội'

'Cải cách chính sách tiền lương và BHXH theo NQ 27 và 28-NQ/TƯ 7 khóa XII'

'Cải cách chính sách tiền lương và BHXH theo NQ 27 và 28-NQ/TƯ 7 khóa XII'

Khẳng định vị thế của khối giáo dục trong phong trào công đoàn chung của toàn quận

Khẳng định vị thế của khối giáo dục trong phong trào công đoàn chung của toàn quận

Gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ

Gặp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ

Đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Triển khai toàn diện và đồng bộ các mặt công tác

Triển khai toàn diện và đồng bộ các mặt công tác

Biểu dương, khen thưởng 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Biểu dương, khen thưởng 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2018