Làm rõ 2 đối tượng gây rối tại bệnh viện

Nhóm thanh niên đập phá, đe dọa bác sĩ ở bệnh viện

Nhóm thanh niên đập phá, đe dọa bác sĩ ở bệnh viện

Quảng Bình: Nhóm thanh niên đập phá tài sản bệnh viện, đuổi đánh bác sỹ

Quảng Bình: Nhóm thanh niên đập phá tài sản bệnh viện, đuổi đánh bác sỹ

Đập phá bệnh viện, đuổi đánh bác sỹ vì bạn mình bị tai nạn tử vong

Đập phá bệnh viện, đuổi đánh bác sỹ vì bạn mình bị tai nạn tử vong

Điều tra vụ nhóm thanh niên đập phá bệnh viện, đuổi đánh bác sĩ

Điều tra vụ nhóm thanh niên đập phá bệnh viện, đuổi đánh bác sĩ

Côn đồ đập phá bệnh viện, đánh bác sĩ

Côn đồ đập phá bệnh viện, đánh bác sĩ

Bạn chết vì tai nạn, 5 thanh niên đập phá bệnh viện

Bạn chết vì tai nạn, 5 thanh niên đập phá bệnh viện

Bạn bị tai nạn mất, nhóm côn đồ đập phá bệnh viện, đuổi đánh bác sĩ

Bạn bị tai nạn mất, nhóm côn đồ đập phá bệnh viện, đuổi đánh bác sĩ

Nhóm thanh niên đuổi đánh bác sỹ, đập phá bệnh viện

Nhóm thanh niên đuổi đánh bác sỹ, đập phá bệnh viện

Côn đồ đuổi đánh y bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Bố Trạch, Quảng Bình

Côn đồ đuổi đánh y bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Bố Trạch, Quảng Bình