Di tích Miếu Ông - Miếu Bà gắn với du lịch sông nước

Di tích Miếu Ông - Miếu Bà gắn với du lịch sông nước

Nằm giữa không gian tuyệt đẹp yên tĩnh và khung cảnh sơn thủy hữu tình của núi rừng, sông nước, di tích...
185 cây Trà hoa vàng đẹp nhất sẽ khoe sắc trong Lễ hội trà hoa vàng Ba Chẽ

185 cây Trà hoa vàng đẹp nhất sẽ khoe sắc trong Lễ hội trà hoa vàng Ba Chẽ

Tối 26/12, huyện Ba Chẽ khai hội Trà hoa vàng lần thứ III

Tối 26/12, huyện Ba Chẽ khai hội Trà hoa vàng lần thứ III

Điểm du lịch hấp dẫn: Di tích lịch sử miếu Ông - miếu Bà

Điểm du lịch hấp dẫn: Di tích lịch sử miếu Ông - miếu Bà

Về với 'Cột mốc văn hóa' nơi đông bắc

Về với 'Cột mốc văn hóa' nơi đông bắc

Đến với Miếu Ông – Miếu Bà mùa hội...

Đến với Miếu Ông – Miếu Bà mùa hội...

Hội Trà hoa vàng lần thứ 3 sẽ diễn ra vào cuối tháng 12

Hội Trà hoa vàng lần thứ 3 sẽ diễn ra vào cuối tháng 12

Nâng tầm cho di tích miếu Ông - miếu Bà

Nâng tầm cho di tích miếu Ông - miếu Bà

Thẩm tra hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích Quốc gia đối với Di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà (Ba Chẽ)

Thẩm tra hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích Quốc gia đối với Di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà (Ba Chẽ)

Đặc sắc lễ hội truyền thống ở Ba Chẽ

Đặc sắc lễ hội truyền thống ở Ba Chẽ