Quảng Trị: Xe máy va chạm ô tô đầu kéo, 3 người thương vong

Quảng Trị: Xe máy va chạm ô tô đầu kéo, 3 người thương vong

Quảng Trị: Sau va chạm xe đầu kéo khiến 3 người thương vong

Quảng Trị: Sau va chạm xe đầu kéo khiến 3 người thương vong

Quảng Trị: Xe máy va chạm xe đầu kéo, 3 người thương vong

Quảng Trị: Xe máy va chạm xe đầu kéo, 3 người thương vong

Xe máy va chạm xe đầu kéo, 3 người thương vong

Xe máy va chạm xe đầu kéo, 3 người thương vong

Xe máy đụng ô tô đầu kéo, 3 người thương vong

Xe máy đụng ô tô đầu kéo, 3 người thương vong

Quảng Trị: Xe máy va chạm xe đầu kéo, 3 người thương vong

Quảng Trị: Xe máy va chạm xe đầu kéo, 3 người thương vong

Va chạm xe đầu kéo, 3 thanh niên thương vong

Va chạm xe đầu kéo, 3 thanh niên thương vong

Quảng Trị: Va chạm với xe đầu kéo, 1 thanh niên tử vong tại chỗ

Quảng Trị: Va chạm với xe đầu kéo, 1 thanh niên tử vong tại chỗ

Va chạm với xe đầu kéo, 3 thanh niên thương vong

Va chạm với xe đầu kéo, 3 thanh niên thương vong

Quảng Trị: Xe đầu kéo va chạm xe máy khiến 3 người thương vong

Quảng Trị: Xe đầu kéo va chạm xe máy khiến 3 người thương vong