Bắc Kạn: Ban Quản lý dự án chưa đủ điều kiện vẫn được giao làm chủ đầu tư dự án

Bắc Kạn: Ban Quản lý dự án chưa đủ điều kiện vẫn được giao làm chủ đầu tư dự án

Sở Xây dựng Bắc Kạn: Hủy bỏ kết quả hợp quy đối với gạch không nung của Hợp tác xã Gia Nguyễn

Sở Xây dựng Bắc Kạn: Hủy bỏ kết quả hợp quy đối với gạch không nung của Hợp tác xã Gia Nguyễn

Sở Xây dựng Bắc Kạn phản hồi thông tin Báo PLVN phản ánh

Sở Xây dựng Bắc Kạn phản hồi thông tin Báo PLVN phản ánh

Bắc Kạn kỷ luật một số lãnh đạo liên quan đến sai phạm về đất đai

Bắc Kạn kỷ luật một số lãnh đạo liên quan đến sai phạm về đất đai

Bắc Kạn kỷ luật một loạt cán bộ chủ chốt sai phạm trong quản lý đất đai

Bắc Kạn kỷ luật một loạt cán bộ chủ chốt sai phạm trong quản lý đất đai

Bắc Cạn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba cán bộ

Bắc Cạn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba cán bộ