Công nhận gốm Biên Hòa là nghề truyền thống

Công nhận gốm Biên Hòa là nghề truyền thống

Ngày 26-6-2019, UBND tỉnh chính thức công bố nghề gốm mỹ nghệ Biên Hòa là nghề truyền thống. Gốm Biên Hòa...