Chủ công trình xây dựng làm nứt nhà hàng xóm phải bồi thường gần 900 triệu đồng

Chủ công trình xây dựng làm nứt nhà hàng xóm phải bồi thường gần 900 triệu đồng

Chủ nhà nghỉ phải bồi thường hàng xóm gần 900 triệu đồng

Chủ nhà nghỉ phải bồi thường hàng xóm gần 900 triệu đồng

Sau phản ánh của Báo Công an TPHCM, đã tháo dỡ toàn bộ phần sai phạm

Sau phản ánh của Báo Công an TPHCM, đã tháo dỡ toàn bộ phần sai phạm

Không hợp thức hóa được, chủ nhà nghỉ thực hiện tháo dỡ

Không hợp thức hóa được, chủ nhà nghỉ thực hiện tháo dỡ

Tháo dỡ nửa chừng rồi xin… hợp thức hóa

Tháo dỡ nửa chừng rồi xin… hợp thức hóa

Chủ nhà nghỉ tự ý tháo dỡ, tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhà hàng xóm

Chủ nhà nghỉ tự ý tháo dỡ, tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhà hàng xóm

Trong lúc chờ cưỡng chế, chủ nhà nghỉ tự ý tháo dỡ

'Vẽ đường cho hươu chạy' (?)

Phó chủ tịch phường An Bình có 'ưu ái' chủ nhà nghỉ?

Chủ nhà nghỉ thách thức cơ quan công quyền?

Thông tin tiếp vụ công trình xây dựng 'dư tầng' làm nứt tường nhà hàng xóm ở Cần Thơ

Cần xử lý dứt điểm những công trình lấn chiếm xây dựng không phép

Chủ công trình cam kết tháo dỡ trong 15 ngày

Công trình xây dựng 'dư tầng' làm nứt tường nhà hàng xóm