Làng Tự Do - nơi kẹt giữa 'họng súng' hai miền bán đảo Triều Tiên

Làng Tự Do - nơi kẹt giữa 'họng súng' hai miền bán đảo Triều Tiên

Taesung Dong, Làng Tự do, là nơi duy nhất có dân thường Hàn Quốc sinh sống bên trong Khu phi quân sự phân...