Ý nghĩa và đặc sắc chương trình nghệ thuật 'màu cờ tôi yêu'

Ý nghĩa và đặc sắc chương trình nghệ thuật 'màu cờ tôi yêu'

Tối 01/2/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình nghệ thuật 'Màu cờ tôi yêu' và Tổng kết cuộc...
PV GAS, PTSC và BSR đồng hành cùng chương trình nghệ thuật 'Màu cờ tôi yêu'

PV GAS, PTSC và BSR đồng hành cùng chương trình nghệ thuật 'Màu cờ tôi yêu'

Sâu lắng chương trình nghệ thuật 'Màu cờ tôi yêu'

Sâu lắng chương trình nghệ thuật 'Màu cờ tôi yêu'

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật 'Màu cờ tôi yêu'

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật 'Màu cờ tôi yêu'

Tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng và dân tộc

Tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng và dân tộc

Chương trình nghệ thuật 'Màu cờ tôi yêu' tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương trình nghệ thuật 'Màu cờ tôi yêu' tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam

Xúc động chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'

Xúc động chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'