Những nhà lãnh đạo thế giới hôm nay làm gì ở thời điểm 10 năm trước?

Những nhà lãnh đạo thế giới hôm nay làm gì ở thời điểm 10 năm trước?

10 năm là quãng thời gian đủ để thay đổi cả số phận của con người, khi ai đó vạch ra những kế hoạch trọng...