Già Ksor Ksôh 'thổi hồn' vào tượng gỗ

Già Ksor Ksôh 'thổi hồn' vào tượng gỗ

Những khúc gỗ tưởng chừng như vô tri, vô giác qua bàn tay của nghệ nhân Ksor Ksôh đã trở thành các tác phẩm...