Bất chấp quốc tế phản đối, Nhật trở lại đánh bắt cá voi thương mại

Bất chấp quốc tế phản đối, Nhật trở lại đánh bắt cá voi thương mại

Ngư dân ở cảng Thái Bình Dương xa xôi đã lên kế hoạch ra khơi đánh bắt cá voi thương mại vào ngày 1/7, bất...