Chương trình TRẦN MẠNH TUẤN & NGUYÊN LÊ IN CONCERT 'Âm hưởng Đông Phương' – 'The Oriental Moods'

Chương trình TRẦN MẠNH TUẤN & NGUYÊN LÊ IN CONCERT 'Âm hưởng Đông Phương' – 'The Oriental Moods'

Âm hưởng Đông Phương

Âm hưởng Đông Phương

Theo chân Trần Mạnh Tuấn & Nguyên Lê vào cuộc hành trình kỳ thú: Concert 'Âm hưởng Đông Phương'

Theo chân Trần Mạnh Tuấn & Nguyên Lê vào cuộc hành trình kỳ thú: Concert 'Âm hưởng Đông Phương'

Nguyên Lê và Trần Mạnh Tuấn hội ngộ trong 'Âm hưởng Đông Phương'

Nguyên Lê và Trần Mạnh Tuấn hội ngộ trong 'Âm hưởng Đông Phương'

Xuân Bắc nghẹn lời vì màn trình diễn của Quốc Thiên

Xuân Bắc nghẹn lời vì màn trình diễn của Quốc Thiên

Xuân Bắc công khai tán tỉnh Thu Thủy, khen Chí Thiện 'gợi cảm'

Xuân Bắc công khai tán tỉnh Thu Thủy, khen Chí Thiện 'gợi cảm'

Quốc Thiên dẫn 'trò cưng' dự cúng Tổ nghiệp

Quốc Thiên dẫn 'trò cưng' dự cúng Tổ nghiệp